Flek klub

Nový koncept neformálnej psychologickej pomoci

Flek klub je miestom pre nadšencov a nadšenkyne online sveta, hier a technických vychytávok, ktorí sa neboja hovoriť o svojom prežívaní, rozvíjajú svet okolo a učia ho úcte a podpore.

Veríme, že v neformálnej komunite FLEK KLUBU nájdu jeho návštevníci pocit bezpečiaodbornú psychologickú pomoc, inšpiráciu a rast. FLEK KLUB vymysleli psychológovia a ďalší odborníci z OZ IPčko a za jeho podporou od začiatku stáli ľudia z Nadácie Orange, vedenie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Mesta Trnava a z Nadačného fondu Kaufland, ktorý spravuje Centrum pre filantropiu.

Otváracie hodiny

Bezpečné miesto pre mladých ľudí v kríze je k dispozícii v týchto otváracích hodinách:

STREDA

15:00 – 20:00

ŠTVRTOK

15:00 – 20:00

PIATOK

15:00 – 21:00

SOBOTA

17:00 – 21:00

Vo FLEK KLUBE zámerne využívame pozitíva technológií a online sveta, aby sme jeho návštevníkom poskytli pomoc a priestor na ich vzájomné zbližovanie sa, na podporu ich rozvoja, získavanie nových zručností, vedomostí a vyjadrenie kreativity.

Neignorujeme však riziká, ktoré so sebou nové technológie a internet prinášajú. Uvedomujeme si, že online svet ľuďom umožňuje rýchle – “instantné” – naplnenie potrieb v porovnaní s offline svetom. Na internete cítime väčšiu anonymitu, správame sa menej opatrne, sme otvorenejší a dôverčivejší. Nevedome tak posúvame svoje hranice bezpečnosti, čo môže priniesť rôzne dôsledky.

KLUB FLEK preto poskytuje mladým ľuďom možnosť učiť sa bezpečnému správaniu v online priestore. Navyše ponúka ďalšie atraktívne možnosti trávenia času aj offline. Odborníci sú takto súčasťou života mladých ľudí a môžu ich usmerniť, podporiť a pomôcť, keď je to potrebné. FLEK KLUB je priestor, v ktorom majú mladí ľudia možnosť zahrať si po boku psychológa niektorú zo svojich obľúbených počítačových alebo offline hier. Pravidelne organizujeme koncerty, diskusie, čítačky, workshopy, rôzne ochutnávky, na ktoré pozývame aj mladých ľudí mimo komunity v klube. Chceme vytvárať prostredie pre každého, aby sa cítil zahrnutý a podporovaný. Pozorne počúvame, čo hovoria mladí ľudia a vždy sme pripravení objavovať nové nápady. 

ĎAKUJEME za dôveru a pomoc pri tomto našom sne o svete, kde je odborná pomoc dostupná za rohom, rôznorodosť je vnímaná ako inšpirácia a technológie sú príležitosťou na to, byť si blízko.
Menu