Potrebujem pomoc

Pomoc existuje a aj v tejto chvíli je dostupná na našich linkách pomoci.

Nonstop

Anonymne

Bezplatne

IPčko.sk

IPčko od roku 2012 prevádzkuje internetovú linku dôvery pre mladých IPčko.sk, kde poskytuje nonstop anonymné a bezplatné psychologické poradenstvo, odborne vyškolenými pracovníkmi prostredníctvom chatu a emailu.

chat: ipcko.sk
e-mail: poradna@ipcko.sk

Krízová linka pomoci

Špecializovaná COVID-19 Krízová linka pomoci vznikla počas prvej vlny pandémie COVID-19 v roku 2020. Poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19 prostredníctvom chatu, e.mailu, videa a telefónu.

telefón: 0800 500 333
chat: krizovalinkapomoci.sk
e-mail: poradna@ipcko.sk

Stalo sa TO

Stránka StalosaTO.sk ponúka informácie o groomingu, sexuálnom zneužívaní, násilí a vydieraní detí a mladých ľudí na internete. Okrem možností pomoci a postupov riešení tú nájdu užitočné informácie aj rodičia a odborníci. Nikto v tom nemusí byť osamote. Pomoc existuje!

web: stalosato.sk

Pokiaľ ste Vy alebo niekto vo Vašom okolí v bezprostrednom ohrození zdravia alebo života, neváhajte kontaktovať 112.

Menu