Čo je FLEK klub?

FLEK klub vznikol, aby mladí ľudia, ktorým je ťažko, ale aj tí, ktorí majú šťastné dni, mali na svete miesto, kde môžu dostať anonymnú a bezplatnú odbornú psychologickú pomoc, zažiť záujem, zábavu, podporu, rozvoj a nový štart. Je miestom pre nadšencov a nadšenkyne online sveta, hier a technických vychytávok, ktorí sa neboja hovoriť o svojom prežívaní, rozvíjajú svet okolo a učia ho úcte a podpore.

Unikátnym a dominantným prvkom je prepojenie moderných technológií a najnovších poznatkov psychológie, ktorého snahou je priblížiť sa mladým online hráčom, streamerkám a ľuďom uprednostňujúcich online svet.

Klub stojí na nízkoprahových princípoch – návštevníci a návštevníčky sa nemusia nikde registrovať a nemusia prezradiť vlastné meno.

Čo je jeho cieľom?

Zabezpečiť a poskytovať dostupnú prvú psychologickú pomoc a krízovú intervenciu mladým ľuďom. Zvýšiť počet mladých ľudí, ktorí vyhľadajú odbornú psychologickú pomoc. Vytvoriť priestor pre voľnočasové aktivity, kde sa budú mladí ľudia rozvíjať a posilňovať svoju psychickú odolnosť. Skvalitniť život mladých ľudí a motivovať ich k zmysluplnému tráveniu voľného času.

Prečo sme ho vytvorili?

Náročná spoločenská situácia, dlhodobá izolácia v dôsledku pandémie a osobitosť vývinového obdobia spôsobujú, že mladí ľudia nezvládajú náročné životné situácie. Zároveň nemajú dostatok príležitostí na zmysluplné trávenie voľného času a osobný rozvoj. To ich často vedie k extrémnym riešeniam ako je násilie voči iným, sebapoškodzovanie a pokusy o samovraždu. Mladí ľudia potrebujú anonymný bezpečný priestor s atraktívnou ponukou voľnočasových aktivít a psychologickou pomocou, ktorá je zadarmo a anonymná. Potrebujú kontaktné miesto, kde môžu prísť v hraničnej krízovej situácii a dostanú odbornú stabilizáciu a pomoc.

V Trnave takýto bezpečný priestor pre mladých ľudí chýbal, pričom zabezpečenie dostupnej pomoci je nevyhnutné. Len v roku 2021 poskytlo IPčko krízovú psychologickú pomoc prevažne mladým ľuďom Trnavského kraja až 7619-krát.

Naše dlhoročné skúsenosti z liniek pomoci IPčko.sk, Krízová linka pomoci a Dobrá linka a z Klubu Machovisko v Bratislave ukazujú, že ak mladým ľuďom doprajeme bezpečný anonymný a bezplatný priestor sú ochotní hovoriť aj o tých najintímnejších ťažkostiach, ktoré ich trápia, čím môžeme predchádzať vzniku a rozvíjaniu duševných ťažkostí.

Čo v ňom budú môcť mladí ľudia nájsť a zažiť?

Vo FLEK klube zámerne využívame pozitíva technológií a online sveta, aby sme mladým ľuďom poskytli pomoc a priestor na ich vzájomné zbližovanie, rozvoj, získavanie nových zručností, vedomostí a vyjadrenie kreativity. V klube nájdete napr. virtuálnu realitu s psychologickými softvérmi, PlayStation, Xbox, Nintendo, Arcade či rôzne druhy terapeutických pomôcok. K dispozícii sú však aj spoločenské hry, rôzne knihy a audioknihy.

Neignorujeme však riziká, ktoré technológie a internet so sebou prinášajú. Uvedomujeme si, že online svet ľuďom umožňuje rýchle – „instantné” – naplnenie potrieb v porovnaní s offline svetom. Na internete cítime väčšiu anonymitu, správame sa menej opatrne, sme otvorenejší a dôverčivejší. Nevedome tak posúvame svoje hranice bezpečnosti, čo môže priniesť rôzne dôsledky. FLEK klub preto poskytuje mladým ľuďom možnosť učiť sa bezpečnému správaniu v online priestore. Navyše ponúka ďalšie atraktívne možnosti trávenia času aj offline. Odborníci sú takto súčasťou života mladých ľudí a môžu ich usmerniť, podporiť a pomôcť, keď je to potrebné. FLEK klub je priestor, v ktorom majú mladí ľudia možnosť zahrať si po boku psychológa niektorú zo svojich obľúbených počítačových alebo offline hier.

Vo FLEK klube tiež organizujeme pravidelný program, napr. diskusie, koncerty, čitáreň, workshopy, rôzne ochutnávky tvorivé dielne či večery so spoločenskými hrami, ktorých cieľom je rozvíjanie komunikačných, pamäťových, spoločenských a sociálnych zručností, zvyšovanie sebavedomia, uvoľnenie stresu.

Pracovníci klubu sú odborne vyškolené psychologičky a psychológovia, ktorí sú pripravení počúvať pri limonáde, káve, kalčete, hernej konzole či spoločenskej hre o všetkom, o čom chcú jeho návštevníci hovoriť.

Na diskrétnu individuálnu prvú psychologickú pomoc je k dispozícii poradenská miestnosť Káčko, kde sa mladý človek v krízovej situácii môže porozprávať so psychológom alebo psychologičkou osamote.

Pre koho je klub určený?

Pre všetkých mladých ľudí vo veku do 30 rokov so psychickými ochoreniami a duševnými ťažkosťami, ktorým v dôsledku pretrvávajúcej stigmatizácie v spoločnosti hrozí sociálne vylúčenie. Je otvorený aj pre mladých ľudí bez duševných ťažkostí, ktorí využijú voľnočasovú ponuku klubu a svojou prítomnosťou budú vytvárať inkluzívne prostredie.

Je to miesto pre nadšencov a nadšenkyne online sveta, hier a technických „vychytávok”, ktorí sa neboja hovoriť o svojom prežívaní, rozvíjajú svet okolo a učia ho úcte a podpore.

Veríme, že v neformálnej komunite FLEK klubu nájdu jeho návštevníci pocit bezpečia, odbornú psychologickú pomoc, inšpiráciu a rast. Chceme vytvárať prostredie pre každého, aby sa cítil zahrnutý a podporovaný. Pozorne počúvame, čo hovoria mladí ľudia a vždy sme pripravení objavovať nové nápady.

Kde sa nachádza?

V centre Trnavy na Jeruzalemskej 38.

Kedy ho môžu mladí ľudia navštíviť?

Klub je otvorený štyrikrát do týždňa v poobedňajších a večerných hodinách, keď do mesta prichádzajú mladí ľudia za zábavou:

Streda – 15:00 – 20:00
Štvrtok – 15:00 – 20:00
Piatok – 15:00 – 21:00
Sobota – 17:00 – 21:00

Kde ho môžete sledovať?

Sledujte FLEK klub na Instagrame @Flekklub alebo na www.flekklub.sk